Onderzoek

 

In het onderzoek ‘het effect van het biorespons systeem voor begeleiders van volwassenen met een visuele- en (zeer) ernstig verstandelijke beperking’ kijken wij of moderne technologie begeleiders kan helpen om het gedrag van cliënten met een visuele- en (zeer) ernstige verstandelijke beperking beter te begrijpen en om beter te reageren op dit gedrag. We onderzoeken de effecten van het bioresponse systeem met een randomized multiple baseline studie met een voormetingsfase, een interventie fase en een nameting fase.

 

Twee cliënt-begeleider koppels van Bartiméus en twee cliënt-begeleider koppels van Koninklijke Visio hebben deelgenomen aan het onderzoek. Ieder cliënt-begeleider koppel heeft meegedaan aan 21 metingen (en video-opnames) over een periode van 5 maanden. Tijdens deze metingen hebben de cliënten en begeleiders drie taken gedaan: twee spelmomenten en een dagelijks verzorgingsmoment (bijvoorbeeld lunchen of koffie drinken).

 

Acht master these studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de video-opnames gecodeerd met betrekking tot sensitiviteit van de begeleider voor de signalen van de cliënt, de kwaliteit van de interactie tussen begeleider en cliënt, en gedragsproblemen bij de cliënt. Ook vijf bachelor these studenten hebben de videofragmenten gescoord op joint attention gedrag. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de data en verwerking ervan. Verder codeert een master student op dit moment de video-opnames op of het gedrag dat te zien is als positief of negatief kan worden beschreven en op zichtbare signalen van stress. Deze codering zal vergeleken worden met de stress metingen van de sensor sok. We zijn de afrondende fase van het project in gegaan. We verwachten volgend jaar alle resultaten te presenten.

 

Verwant onderzoek

 

Het bioresponse systeem wordt ook gebruikt in het onderzoek van:

 

 

 

Publicaties

 

Publicaties rondom het bioresponse systeem:

 

  • Frederiks, K., Sterkenburg, P., Barakova, E. & Feijs, L. (2019). Supporting the interaction between persons with visual and severe/profound intellectual disabilities and their caregivers. Journal of Intellectual Disability Research, 63(7, special issue: Future4All), 704.

 

  • Frederiks, K., Sterkenburg, P., Barakova, E., & Feijs, L. (2019). The effects of a bioresponse system on the joint attention behaviour of adults with visual and severe or profound intellectual disabilities and their affective mutuality with their caregivers. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(4), 890-900.

 

  • Sterkenburg, P., Frederiks, K., Barakova, E., Chen, W., Peters, P. & Feijs, L. (2017). A bioresponse system for caregivers of adults with severe or profound Intellectual disabilities. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 10(Suppl. 1), 121-121.

  • Gijzen, T. (2015). Slimme sok pikt signalen cliënt op. Klik, 5,
    12 - 14

 

Het bioresponse systeem is doorontwikkeld vanuit het Sense systeem dat is ontworpen voor ouders van kinderen met het Prader-Willi syndroom. Over het Sense systeem zijn twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd:

 

  • Frederiks, K., Croes, M., Chen, W., Bambang Oetomo, S., & Sterkenburg, S. (2015). Sense – a biofeedback system to support the interaction between parents and their child with the Prader-Willi syndrome: A pilot study. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 7(4), 449-459.

  • Frederiks, K., Croes, M. (2014). Biofeedback System For Parents And Children With Prader-Willi Syndrome. ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems 2014.

De sok tijdens een spelmoment

Moeder en dochter gebruiken het bioresponse systeem terwijl ze samen een liedje zingen

Het Sense systeem - de voorloper van het bioresponse systeem

© 2018

Technische Universiteit Eindhoven

Vrije Universiteit Amsterdam

|

|

Faculteit Industrial Design

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

|

|

Future Everyday groep

Sectie Ontwikkelingspedagogiek