Het kan voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele- en (zeer) ernstige verstandelijke beperking moeilijk zijn om het non-verbale gedrag van hun kind/cliënt te lezen en te begrijpen. Door beperkte symbolische communicatie en het gebrek aan oogcontact hebben ouders/begeleiders en hun kind/cliënt moeite om vast te stellen of ze elkaars aandacht hebben.

 

Ondanks dat het kind/de cliënt moeite kan hebben met het uiten van zijn emoties, wordt zijn/haar zenuwstelsel wel geactiveerd. Het bioresponse systeem gebruikt moderne technologie om deze activatie van het zenuwstelsel te meten. Door deze activatie zichtbaar te maken, biedt het bioresponse systeem extra informatie aan ouders/begeleiders over hoeveel spanning het kind/de cliënt ervaart. Deze extra informatie kan bijdragen aan het beter herkennen en begrijpen van signalen bij het kind/de cliënt.

 

Het bioresponse systeem bestaat uit de Flower app en de ‘slimme sok’. De ‘slimme sok’ meet huidgeleiding waarmee je indirect meet hoeveel spanning iemand ervaart. De app laat de gemeten huidgeleiding en dus de spanning zien.

© 2018

Technische Universiteit Eindhoven

Vrije Universiteit Amsterdam

|

|

Faculteit Industrial Design

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

|

|

Future Everyday groep

Sectie Ontwikkelingspedagogiek